Občianske združenie IT Škola

Občianske združenie IT Škola

Gaštanová 51
06601 Humenné
IČO: 42079802

Informácie o inštitúcii Občianske združenie IT Škola

 

Hlavné ciele

 

 • Podporiť rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile.
 • Prispieť k odbornej príprave špecialistov potrebných pre budovanie informatickej spoločnosti.
 • Vytvoriť na Slovensku dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu pre investorov – lídrov z oblasti informačných technológií.
 • Zabezpečiť spoluprácu medzi významnými IT firmami a školami s cieľom dostať do osnov a do školskej praxe požiadavky a technológie, ktoré sú reálne požadované na trhu práce.
 • Podporiť budovanie znalostnej ekonomiky na Slovensku.

 

IT Škola bude pri plnení svojich cieľov:

 • propagovať, podporovať a aplikovať existujúce študijné odbory v oblasti informačno telekomunikačných technológii na školách.
 • pripravovať nové študijné odbory v oblasti informačných technológií, zamerané na oblasti hardvéru, sieti, softwéru a diagnostiky počítačov. V spolupráci so ŠIOV a MŠ SR uvedieme dané študijné odbory do praxe.
 • spolupracovať s výrobcami, servisnými centrami a IT firmami na Slovensku s cieľom zjednotiť vzdelávanie v oblasti IT, aplikovať vo vzdelávacích projektoch certifikácie relevantných firiem.
 • vytvárať v spolupráci s IT firmami kurzy elektronického vzdelávaniae (e-learning), ktorý bude pokrývať tak všeobecné znalosti o hardware, softvéri, sietiach a diagnostike, ako aj informácie o jednotlivých výrobkoch, či značkách.

Naše projekty

Načom pracujeme?

V súčasnosti mame v rôznych štádiách rozpracovanié nasledujúce projekty:

Podpora zavádzania učebného odboru Mechanik počítačových sietí

Odbor mechanik počítačových sietí bol schválený ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 3. apríla 2001 pod číslom 772/2001 – 42.


Zavedenie nového študijného odboru Informačné a sieťové technológie

Z vlastnej praxe máme skúsenosť, že na Slovensku chýba študijný odbor, ktorý by absolventovi umožňoval stať sa odborníkom na konštrukciu, diagnostiku a hardverovú časť počítača.


Združenie stredných škôl na podporu vzdelávania v oblasti IT

Za účelom celkovej podpory vzdelávania v oblasti IT sme začali iniciatívu na vytvorenie združenia stredných škôl na podporu vzdelávania v oblasti IT.


E-learning

Pre všetkých záujemcov o vedomosti z IT oblasti ponúkame možnosť učiť sa prostredníctvom e-learningu. Naša databáza obsahuje niekoľko tisíc stránok učebného textu, stovky tém končiacich testom.


Dištančné formy vzdelávania v oblasti IT

V prípade, že nie ste študentom strednej školy, ktorá aplikovala jeden z odborov výučby v oblasti IT umožníme Vám vzdelávať sa dištančne.


Celoživotné vzdelávanie v oblasti IT

Výpočtová technika sprevádza človeka niekoľko desaťročí. V posledných rokoch však jej dôležitosť pre osobný aj pracovný život neustále rastie.

 

 

Slavomír Terezka

 • hlavný koordinátor projektu
 • riadenie spolupráce so školami
 • kontakt s vendormi z oblasti IT
 • marketingová podpora
 • tel: 0905 639 141
 • terezka@itskola.euPeter Dolobač

 • koordinátor pre personálnu oblasť občianského združenia IT Škola
 • psychologický poradca v projekte 

JUDr. Jozef Novák

S kým môžete prísť do kontaktu?

Kde nás nájdete?

Zobrazit